JAGERSHOEF

Jagershoef is een klein buurtschap (55 ha) in de Eindhovense wijk Woensel-Noord, gebouwd in de jaren 60 van de vorige eeuw. Op 1 januari 2018 telde Jagershoef 3530 inwoners, verdeeld over 1785 huishoudens.

Aan de rand van de wijk staan flats. Nu de leefbaarheid er volgens een meting van de G31 terug loopt, is de gemeente met professionele instellingen, zoals de woningcorporaties, de school en de politie aan het kijken wat daar aan gedaan kan worden. Daarbij zullen ook de bewoners betrokken worden. Temeer daar het politiebureau en de kerk al leeg staan, de enige school in 2019 onze buurt verlaat, terwijl ook het wijkgebouw niet meer echt als goede ontmoetingsplek voor de buurtbewoners functioneert.

LEEFBAARHEID

Binnen het BOW (Bestuurlijk Overleg Wonen) heeft woningcorporatie Wooninc. samen met de gemeente Eindhoven en woningcorporatie Woonbedrijf het initiatief genomen voor een wijkanalyse en bewonersparticipatie om een completer beeld van Jagershoef te vormen. De belevingen, wensen en behoeftes van de bewoners vormen hiervan de kern. Aan dit overleg wordt deelgenomen door de verantwoordelijke wethouders en de corporatiebesturen. Het overleg vindt ca. 5x per jaar plaats. De agenda wordt voor een belangrijk deel bepaald door de thema‚Äôs uit de prestatieafspraken met de gemeente Eindhoven.

In het midden van de wijk is naast ons buurthuis een mooi groen evenemententerrein.